Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
Ikzelf, Bodycoach Candy, noch de producent van eender welk product, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Artikel 4
Indien u uw afspraak niet kan nakomen wordt er gevraagd om tijdig te verwittigen. Wie zijn afspraak niet nakomt of tijdig annuleert, zal een vast bedrag van €25 aangerekend worden.

Artikel 5
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het (elektronisch) doorsturen van de bestelling door het klikken op de link ‘bestelling met betaalverplichting’, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Artikel 6
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80§4,2 Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

Artikel 7
Bij elke (elektronische) bestelling van producten, verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 8
Bedenktijd 
Wanneer je producten op afstand verkoopt, hebben klanten recht op een bedenktermijn. Deze termijn bedraagt 7 werkdagen, te rekenen vanaf de levering. De bedenktijd is een periode waarbinnen de klant het aangeschafte product zonder opgaaf van reden of enige verplichting terug kan sturen, onder voorwaarde dat de verpakking ongeopend is. Omdat wij voeding verkopen (weliswaar verpakt) nemen wij in de regel geen producten terug. Wij kunnen de veiligheid van de producten niet meer garanderen als die reeds bij een klant geleverd zijn (hygiëne, bewaartemperatuur). Dus ook voor uw veiligheid krijgt u bij ons enkel producten die nog niet bij andere klanten geleverd werden. Niet eetbare artikelen mogen geretourneerd worden.

Artikel 9
Retour kosten
In geval van vergissingen van onze kant zijn de retourkosten voor rekening van
Artikel 10
Bodycoach Candy doet er alles aan om de bestellingen (bij Giro betalingen vertrekt de zending nadat het bedrag op onze rekening verschijnt). Zo snel mogelijk bij u te bezorgen.
Mochten er bepaalde producten niet op stock zijn, kan de levering met 1 of meerdere dagen vertraging oplopen.
Kiala leveringen duren enkele dagen

Artikel 11
De status van uw bestelling (bestelling ontvangen, bestelling verzonden, bestelling voltooid, …..) wordt steeds gecommuniceerd via het email adres dat u heeft opgegeven bij aanmelding.

Afdrukken